Ferrata

Via ferrata areál Zvonička Nová Baňa

Miesto okolo starodávnej zvoničky a horského masívu Háj dýcha históriou, bolo to miesto kde naši predkovia sa venovali baníctvu, výrobe mlynských kolies a lesníctvu. Históriu cítiť na každom kroku. Mesto Nová Baňa sa rozhodlo toto vzácne miesto pretvoriť na zónu aktívneho oddychu spojeného s pobytom v prírode a jej spoznávaním. Zvonička so svojím náučným chodníkom, rozhľadňou Háj, Červenou a Havraňou skalou, pútnickým miestom Kohútovo, Záhradným lesom a novootvoreným bufetom Zvonička tvorí v tejto dobe nadregionálny rozmer.

Detský via ferratový areál v tesnej blízkosti bufetu Zvonička umocňuje a dotvára komplexnosť tohto vzácneho a slnečného miesta. Areál bol navrhnutý a vytvorený pre rodiny, ktoré vyhľadávajú aktívny pohyb v prírodnom prostredí, kde rodičia s deťmi môžu tráviť voľný čas. Via ferraty, mosty, lanové siete, sokolie hniezda čakajú na svojich návštevníkov, ktorých budú učiť pohybu v horách na skalách, motorike, prekonaniu samého seba, prekonania strachu z výšky. Samozrejme to všetko vyžaduje plne dodržiavať bezpečnostné opatrenia sústrediť sa na pohyb v exponovanom teréne. Via ferratový areál Zvonička je jedinečný svojím návrhom. Na malých skalných masívoch v strmom lesnom prostredí je vybudovaných 285 m via ferratových ciest. Zážitkové via ferraty ponúkajú nevídané varianty pohybu, chôdzu a balans na lanách, sieťach, pochôdznych agátových kmeňoch a skalnom lezení. Via ferraty sú rozdelené v troch sektoroch „Gitara“, „Sokolie hniezda“ a „Zvonička“.

Sektory sú poprepájané lesnými chodníkmi. Na svoje si prídu nielen deti a rodičia, ale aj dospelí, hlavne začiatočníci, ktorých prvé kroky na skale budú práve v našom areáli Zvonička. Preto aj naše odporúčanie: kto chce začať objavovať svet v horách, lezenie na skalách, via ferraty či už na Slovensku alebo v Alpách, prvé kroky by mali byť u nás na Novobanských ferratách nízko nad zemou prekonávať prvé metre. Unikátom areálu je aj slnečná poloha, kde už pri prvých jarných lúčoch slnka čakajú ferraty na svojich návštevníkov.

Prostredie ferraty tvoria ryolitové bralá okraja masívu Hája. Na geologickom rozhraní ryolitov a alterovaných augiticko-hyperstenických andezitov je vyvinutá rudná žila Kreuz. Hydrotermálne premeny (alterácie) v okolí žily sú v týchto miestach pomerne intenzívne a prejavujú sa pestrým sfarbením horninového prostredia – od rôznych odtieňov hnedej a žltej až po zelenú až modrozelenú farbu. 

Žila Kreuz bola v minulosti povrchovo ťažená, o čom svedčia viaceré stopy po banskej činnosti priamo v trase ferraty.


Ferrata sektor Gitara

Sektor GITARA je vytvorený v priestore starej baníckej dobývky s násypom vydolovanej horniny, ktorá nám tvorí terasu s lavičkami na odpočinok. V tomto sektore sa podarilo nájsť prepojenie medzi lesným prostredím, zmiešaným borovicovo-dubovým porastom, starým baníckym miestom, ktoré dýcha históriou a modernou adrenalínovou atrakciou pre deti a dospelých. V čelnej stene dobývky vedie VIA FERRATA C-dur o dĺžke 60 m s obtiažnosťou B/C je to traverz celej čelnej steny. Via ferrata je prepojená 4 metrovým mostom s lanovou sieťou. Horizontálna lanová sieť GITARA o dĺžke 28m sa týči sa nad povrchom 3 až 4 metre s obtiažnosťou B/C, ktorá prepája celý priestor amfiteátra. V prípade väčšej návštevnosti je prevádzka na sieti jednosmerná. Sieťou môžu prechádzať maximálne 2 osoby. Prechod pozdĺž siete je ideálny na rozvoj motoriky.

Via Ferrata sektor Gitara - Zvonička Nová Baňa
Ferrata sektor Gitara

Ferrata sektor Sokolie hniezda

Sektor SOKOLIE HNIEZDA sa nachádza v tesnej blízkosti bufetu Zvonička. Na položených skalných masívoch vedú via ferraty a na dve borovice v blízkosti sú upevnené sokolie hniezda, ku ktorým vedú mosty vo výške, ktoré vytvárajú nevšedný pocit pre návštevníka. V hornej časti sa týči najväčší most po Yetiho stopách. Maximálne môžu mostami prechádzať 2 osoby.

  • Via ferrata ĎATEĽ a traverz k mostu YETI — dĺžka 60 m, obtiažnosť B/C
  • Via ferrata SOKOLÍK — dĺžka 18 m, obtiažnosť B
  • Most SOKOL — dĺžka 3 m, obtiažnosť B/C
  • Most ZVONČEK — dĺžka 8 m, obtiažnosť B/C
  • Most YETI — dĺžka 8 m, obtiažnosť B/C
Via Ferrata sektor Sokolie hniezda - Zvonička Nová Baňa
Ferrata sektor Sokolie hniezda

Ferrata sektor Zvonička

Sektor ZVONIČKA sa nachádza v tesnej blízkosti známej Novobanskej Zvoničky. Skladá sa z niekoľkých skalných masívov, ktoré sú prepojené mostami a via ferratami. Návštevník zažije nevídaný zážitok, kde v prírodnom prostredí musí prekonávať rôzne prekážky vo výške, či už je to balansovanie na lanovom alebo drevenom moste, prechod vertikálnou sieťou VEVERIČKA, alebo liezť po skale a všade je istený via ferratovým istiacim reťazcom. Mostami a sieťou VEVERIČKA môžu prechádzať maximálne 2 osoby.

  • Via ferrata cez mosty a vertikálna sieť VEVERIČKA — dĺžka 30 m, obtiažnosť B/C
  • Via ferrata SVIŠŤ — dĺžka 15 m, obtiažnosť B
  • Via ferrata KAMZÍK a traverz — dĺžka 18 m, obtiažnosť B
  • Via ferrata K VEVERIČKE — dĺžka 10 m, obtiažnosť B
Via Ferrata sektor Zvonička - Zvonička Nová Baňa
Ferrata sektor Zvonička